Conform Legii 62/2011 sau nu ?


În baza Legii nr. 62 / 2011 conducerea Grupării Sindicale din Penitenciarul Baia Mare a Sindicatului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare, fără consultarea membrilor de sindicat   ne-a intentat proces conform  ART. 40 alin. (2) pentru a începe o nouă formă de Dictatură Sindicală .  

În baza aceleiaşi legi, vă aducem la cunoştinţă faptul că Gruparea Sindicală din Penitenciarul Baia Mare a Sindicatului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare nu poate reprezenta legal membrii de sindicat în cadrul Consiliilor de Conducere din punct de vedere al faptului că nu îndeplineşte DOUĂ DIN CELE TREI condiţii de REPREZENTATIVITATE prevăzute de Legea nr. 62 / 2011, după cum urmează:

„CAPITOLUL V   Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale

    ART. 51

    (1) Sunt reprezentative la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de unitate organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

C. la nivel de unitate:

    a) au statut legal de sindicat;   ????????

        NU, este o formă de sindicat GALBEN,        ADICĂ  CREAT  ILEGAL pentru a putea fi manipulat

         de aceea conducerea grupării SNLP nu suportă concurenţa sindicală !!!!

     b) au independenţă organizatorică şi patrimonială;  ???????

        NU, cea mai mare parte a cotizaţiei merge la SNLP, tot de acolo vin şi directivele , nu poate exista independenţă când accepţi să fii manipulat.  

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

În aceste condiţii vă întrebăm de ce mai plătiţi cotizaţia către SNLP – Gruparea Baia Mare ?  Decideţi dumneavoastră  !

Reclame
Explore posts in the same categories: Articole publicate

%d blogeri au apreciat asta: